esi esiesi
HOME LIVE LIST ESI SCHEME BENEFITS DOWNLOADS GRIEVANCES TENDERS
  Welcome to ESIC Sub Region Pune

Search 

Code No. wise list of Insured Persons ready
for demographic and biometric enrollment
Sl. No. Branch Office Code No. Insurance No. Name of Insured Person
1  NASHIK  33000049550000606 3301358000  CHOUGULE SUVARNA
2  NASHIK  33000049550000606 3301453045  CHAUDHRI SHRADDHA
3  NASHIK  33000049550000606 3301453046  POPAT DESHMUKH
4  NASHIK  33000049550000606 3301453047  MANDLIK SAWTI
5  NASHIK  33000049550000606 3301453048  PATIL SANGEETA
6  NASHIK  33000049550000606 3301453049  APEKSHA NIKAM
7  NASHIK  33000049550000606 3301453050  SHIVTALE VANDANA
8  NASHIK  33000049550000606 3301453051  DEORE
9  NASHIK  33000049550000606 3303091559  DHAMALE AMOL
10  NASHIK  33000049550000606 3303320130  VISPUTE MAYUR
11  NASHIK  33000049550000606 3303320308  PATIL GHANSHYAM
12  NASHIK  33000049550000606 3303320309  RAHATAL SHYAM
13  NASHIK  33000049550000606 3303320311  NAIKWADE CHETAN SOMNATH.
14  NASHIK  33000049550000606 3303320312  SHINDE SANDIP
15  NASHIK  33000049550000606 3303320315  DESHMUKH SAGAR
16  NASHIK  33000049550000606 3303320316  SUMIT HEMANT JADHAV.
17  NASHIK  33000049550000606 3303320317  MAHADHUNE RAVI PRABHAKAR.
18  NASHIK  33000049550000606 3303320412  NILESHRAJARAM LAGAD
19  NASHIK  33000049550000606 3303320413  NIGAL GANESH SHANTARAM.
20  NASHIK  33000049550000606 3303320414  PARDESHI PRAVIN
21  NASHIK  33000049550000606 3303320416  SABANE DHIRAJ
22  NASHIK  33000049550000606 3303320419  SAUNDANE MAHESH
23  NASHIK  33000049550000606 3303320420  WARE AJAY
24  NASHIK  33000049550000606 3303320421  SHINDE YOGESH
25  NASHIK  33000049550000606 3303320422  DINKAR SAHEBRAO
26  NASHIK  33000049550000606 3303320423  KOTME NILESH RAJARAM
27  NASHIK  33000049550000606 3303320424  JADHAV DINESH
28  NASHIK  33000049550000606 3303320425  SHINDE SANDIP
29  NASHIK  33000049550000606 3303320426  PATIL VISHAL
30  NASHIK  33000049550000606 3303320428  BASTE RAHUL
31  NASHIK  33000049550000606 3303320429  KOLKARNI NIMISH ANIKET.
32  NASHIK  33000049550000606 3303320431  KHANDVE VINOD POPATRAO
33  NASHIK  33000049550000606 3303320432  SONAWANE NITIN
34  NASHIK  33000049550000606 3303320433  DANDGAVAL DNYESHAR
35  NASHIK  33000049550000606 3303320435  GADE KETAN
36  NASHIK  33000049550000606 3303320437  MORE TUSHAR LAHU
37  NASHIK  33000049550000606 3303320438  DALVI NILESH
38  NASHIK  33000049550000606 3303320439  MAHAMANE AMOL MADHUKAR.
39  NASHIK  33000049550000606 3303320896  KHAIRNAR BHAUSAHEB ARUN
40  NASHIK  33000049550000606 3303320897  AROTE SUDARSHAN
41  NASHIK  33000049550000606 3303320898  NIKAM PANKAJ
42  NASHIK  33000049550000606 3303320899  KHAIRNAR KIRAN BHIMRAO
43  NASHIK  33000049550000606 3303323130  BORSE RAHUL
44  NASHIK  33000049550000606 3303323131  SHEVKAR SHYAM
45  NASHIK  33000049550000606 3303325315  DEVDE JAGDISH
46  NASHIK  33000049550000606 3303325316  SHAIKH MOHD AZHAR
47  NASHIK  33000049550000606 3303325318  BHAMARE SACHIN
48  NASHIK  33000049550000606 3303325751  DEORE JITENDRA
49  NASHIK  33000049550000606 3303325752  KAPADANE VAIBHAV DIGAMBAR.
50  NASHIK  33000049550000606 3303325753  WAGH PANKAJ
51  NASHIK  33000049550000606 3303325754  KHAIRNAR UMESH
52  NASHIK  33000049550000606 3303325755  KALE DHIRAJ UTTAMRAO
53  NASHIK  33000049550000606 3303325757  SONAWANE RAMDAS
54  NASHIK  33000049550000606 3303325758  KASAR CHETAN KESHAV.
55  NASHIK  33000049550000606 3303328814  MALPATHAK VAIBHAV SATISH.
56  NASHIK  33000049550000606 3303328815  KARJODKAR RAHUL DATTATRAYA
57  NASHIK  33000049550000606 3303328817  SUTAR MAHESH
58  NASHIK  33000049550000606 3303328818  PALASAMKAR NILESH
59  NASHIK  33000049550000606 3303328819  SHIGWAN PIYUSH
60  NASHIK  33000049550000606 3303328820  KAMANKAR MANGESH YASHWANT.
61  NASHIK  33000049550000606 3303328821  WAVHAL AMIT
62  NASHIK  33000049550000606 3303328822  RAHATE UDAY
63  NASHIK  33000049550000606 3303328823  GUPTA ARUN
64  NASHIK  33000049550000606 3303328824  CHAVAN NILESH
65  NASHIK  33000049550000606 3303328826  DICHOLKAR RAJARAM
66  NASHIK  33000049550000606 3303339632  RANE PRASAD
67  NASHIK  33000049550000606 3303339633  KADAM UMESH RAJARAM
68  NASHIK  33000049550000606 3303613432  THAKARE MANOJ
69  NASHIK  33000049550000606 3303613468  JADHAV R SHANKARRAO.
70  NASHIK  33000049550000606 3303613469  GUNDE KUNAL
71  NASHIK  33000049550000606 3303613470  KARE SACHIN
72  NASHIK  33000049550000606 3303613471  PATIL DEEPAK
73  NASHIK  33000049550000606 3303613475  YOGESH MURLIDHAR PATIL
74  NASHIK  33000049550000606 3303613476  KHAN ZAKI
75  NASHIK  33000049550000606 3303613477  BORSE MANOJ
76  NASHIK  33000049550000606 3303613478  SAVALE GANESH
77  NASHIK  33000049550000606 3303613479  KUYATE RUSHIKESH VISHAUPANT.
78  NASHIK  33000049550000606 3303613480  SHAHANE GAURAV
79  NASHIK  33000049550000606 3303613481  WABLE VIKRAM
80  NASHIK  33000049550000606 3303613482  GOTE PRAKASH
81  NASHIK  33000049550000606 3303613483  MAGAR SANDIP DEEPA.
82  NASHIK  33000049550000606 3303613484  KADAM VINAYAK
83  NASHIK  33000049550000606 3303613485  KALE DHIRAJ SURESH.
84  NASHIK  33000049550000606 3303613486  MANOHAR NINAD GOPAL.
85  NASHIK  33000049550000606 3303613937  KANDEKAR PRASAD BABURAO.
86  NASHIK  33000049550000606 3303613938  HENGADE KIRAN
87  NASHIK  33000049550000606 3303613939  PAWAR RAVINDRA
88  NASHIK  33000049550000606 3303613940  THETE VINOD
89  NASHIK  33000049550000606 3303613941  RAHANE DHANANJAY
90  NASHIK  33000049550000606 3303613942  WAGH PRITESH
91  NASHIK  33000049550000606 3303616159  SONAWANE YOGESH
92  NASHIK  33000049550000606 3303616160  SURYAWANSHI PRAMOD
93  NASHIK  33000049550000606 3303616161  BHALERAO ABHIJEET
94  NASHIK  33000049550000606 3303616162  BARVE SAGAR
95  NASHIK  33000049550000606 3303616163  HANDGE NITIN
96  NASHIK  33000049550000606 3303616164  HANDGE RAHUL
97  NASHIK  33000049550000606 3303616165  MORE NILESH BHIKAJI.
98  NASHIK  33000049550000606 3303616166  NIKAM YOGESH
99  NASHIK  33000049550000606 3303616167  PATIL AMIT
100  NASHIK  33000049550000606 3303616168  SHETE SWAPNIL
101  NASHIK  33000049550000606 3303616169  DHANAIT SAGAR
102  NASHIK  33000049550000606 3303616513  DUSANE SWANAND
103  NASHIK  33000049550000606 3303616514  DUSANE GAURAV
104  NASHIK  33000049550000606 3303616515  SHINDE SHIVAJI
105  NASHIK  33000049550000606 3303616517  WAGH MAYUR
106  NASHIK  33000049550000606 3303616518  JADHAV SAGAR GOVIND.
107  NASHIK  33000049550000606 3303616519  WADITKE DHIRAJ
108  NASHIK  33000049550000606 3303616520  NIGAL SANTOSH JAGANNATH
109  NASHIK  33000049550000606 3303616521  SANGLE RAHUL
110  NASHIK  33000049550000606 3303616522  KAMANKAR YOGESH SHIVNATH
111  NASHIK  33000049550000606 3303616523  DHANESH DEVIDAS KAKULTE.
112  NASHIK  33000049550000606 3303616524  GADE RAKESH
113  NASHIK  33000049550000606 3303616525  TAKATE KIRTIKUMAR
114  NASHIK  33000049550000606 3303616526  WAGH MANOJ
115  NASHIK  33000049550000606 3303616850  JAGANNATH SAHANE
116  NASHIK  33000049550000606 3303616851  YOGESH DATTATRAY JADHAV.
117  NASHIK  33000049550000606 3303616852  WAGASKAR YOGESH
118  NASHIK  33000049550000606 3303616853  MAIND RUPAKK SATISH
119  NASHIK  33000049550000606 3303616854  GAIWAD TUSHAR
120  NASHIK  33000049550000606 3303617432  KORADE SAGAR
121  NASHIK  33000049550000606 3303617433  SNAKET SUDHIR MAHAJAN.
122  NASHIK  33000049550000606 3303617434  BHADANE SANDEEP
123  NASHIK  33000049550000606 3303617435  MALI KIRAN BABANRAO
124  NASHIK  33000049550000606 3303617436  CHAVAN PRAVIN
125  NASHIK  33000049550000606 3303617437  MORE RAJENDRA CHANDLAKANT.
126  NASHIK  33000049550000606 3303617438  GHOTEKAR BHUSHAN
127  NASHIK  33000049550000606 3303618225  SONAWANE NITIN
128  NASHIK  33000049550000606 3303619870  VIDHATE PRASHANT
129  NASHIK  33000049550000606 3303895295  BHAVESH PRAMOD
130  NASHIK  33000049550000606 3303897246  CHOUDHARI MOHAN
131  NASHIK  33000049550000606 3303897247  TAMBE AJINKYA
132  NASHIK  33000049550000606 3303897248  KHADE AVADHUT RAMDAS.
133  NASHIK  33000049550000606 3303897249  JADHAV SACHIN ASHOK.
134  NASHIK  33000049550000606 3303897250  KOTE ABHISHEK BHIMRAO.
135  NASHIK  33000049550000606 3303897251  KULKARNI PRATHAMESH ATMARAM.
136  NASHIK  33000049550000606 3303897252  BORSE AMOL
137  NASHIK  33000049550000606 3303897253  RANMALE MAYUR
138  NASHIK  33000049550000606 3303897254  CHOUDHARI DNYESHWAR
139  NASHIK  33000049550000606 3303897255  PAGAR PANKAJ
140  NASHIK  33000049550000606 3303897256  PARDESHI HARSHAL
141  NASHIK  33000049550000606 3303897257  BHAGURE SANTOSH
142  NASHIK  33000049550000606 3303897258  AMOL PATIL
143  NASHIK  33000049550000606 3303897259  MHASKE SAGAR KESHAV.
144  NASHIK  33000049550000606 3303897260  KHADVE RUPESH
145  NASHIK  33000049550000606 3303897261  KHAPARE VISHAL CHANDRASHEKHAR.
146  NASHIK  33000049550000606 3303897262  AHER ROHIT
147  NASHIK  33000049550000606 3303897263  DHONE GAJANAN
148  NASHIK  33000049550000606 3303897264  INAMDAR SHAHEJAD
149  NASHIK  33000049550000606 3303897265  WAGH SANDEEP
150  NASHIK  33000049550000606 3303897266  JAGTAP AMIT VILAS
151  NASHIK  33000049550000606 3303897267  SONAWANE RAHUL
152  NASHIK  33000049550000606 3303897268  DESHMUKH VILAS
153  NASHIK  33000049550000606 3303897270  SONAWANE MILIND
154  NASHIK  33000049550000606 3303897271  KOTHAWADE VIJAY ATMARAM
155  NASHIK  33000049550000606 3303897272  JADHAV MILIND
156  NASHIK  33000049550000606 3303897273  NAIK PANKAJ DILIP
157  NASHIK  33000049550000606 3303897274  BODHARE VISHAL
158  NASHIK  33000049550000606 3303897275  DHIKALE SAGAR
159  NASHIK  33000049550000606 3303897276  PARDESHI BHUSHAN
160  NASHIK  33000049550000606 3303897277  VDANDGAVAL MILIND
161  NASHIK  33000049550000606 3303897278  SHIRSAT SAGAR
162  NASHIK  33000049550000606 3303897501  KHAIRE DATTATRAY DURYAKANT.
163  NASHIK  33000049550000606 3303897502  NIKAM SWAPNIL
164  NASHIK  33000049550000606 3303898357  KORDE NILESH VITTHAL
165  NASHIK  33000049550000606 3303898358  BOMBLE SATISH
166  NASHIK  33000049550000606 3303898359  BHOISLR SANDEEP
167  NASHIK  33000049550000606 3303898360  PAWAR AVINASH
168  NASHIK  33000049550000606 3303898361  CHAVAN MANOJ
169  NASHIK  33000049550000606 3303898362  JIVRAKH MANGESH PRAKASH
170  NASHIK  33000049550000606 3303898363  SUKENKAR NITIN
171  NASHIK  33000049550000606 3303898364  GURULE PRASHANT
172  NASHIK  33000049550000606 3303898365  RAUNDAL PRASHANT
173  NASHIK  33000049550000606 3303898840  KADAM PRAVIN MADHUKAR
174  NASHIK  33000049550000606 3303898841  BILLDE PRAVIN
175  NASHIK  33000049550000606 3303898842  SUSHANT CHAVAN
176  NASHIK  33000049550000606 3303898843  TEHTE SACHIN
177  NASHIK  33000049550000606 3303898844  SATBHAI DEEPAK
178  NASHIK  33000049550000606 3303898845  POFALE MAHENDRA
179  NASHIK  33000049550000606 3303898846  PATIL GIRISH
180  NASHIK  33000049550000606 3303898847  AHIRE MANGESH
181  NASHIK  33000049550000606 3303898848  AMALE PRASHANT
182  NASHIK  33000049550000606 3303898849  WAGH GANESH
183  NASHIK  33000049550000606 3303898850  UNHALE ROSHAN
184  NASHIK  33000049550000606 3303898851  SIURASHE ARUN
185  NASHIK  33000049550000606 3303898852  JADHAV KIRAN
186  NASHIK  33000049550000606 3303898853  KUTE RAJENDRA B.
187  NASHIK  33000049550000606 3303898854  VAIDYA VIKRANT
188  NASHIK  33000049550000606 3303898855  SHEWALE SACHIN
189  NASHIK  33000049550000606 3304161408  DALVI NITIN
190  NASHIK  33000049550000606 3304161409  PATIL JAGDISH
191  NASHIK  33000049550000606 3304161410  BHOSLE ROHIT
192  NASHIK  33000049550000606 3304161411  JAGTAP YOGESH
193  NASHIK  33000049550000606 3304161412  CHITTE SADANAND
194  NASHIK  33000049550000606 3304161413  GODSE NITIN
195  NASHIK  33000049550000606 3304161414  JASEKAR ROHIT
196  NASHIK  33000049550000606 3304161415  MAGAR ANIL
197  NASHIK  33000049550000606 3304161416  BEJEKAR SANDEEP
198  NASHIK  33000049550000606 3304161417  SALUNKHE HARSHAL
199  NASHIK  33000049550000606 3304161418  VISHAL RAGHUNATH
200  NASHIK  33000049550000606 3304161419  BHANDURE SAGAR
201  NASHIK  33000049550000606 3304161420  DHAMANE MAYUR
202  NASHIK  33000049550000606 3304161421  NAGARE ANIL
203  NASHIK  33000049550000606 3304161422  KALE RAHUL
204  NASHIK  33000049550000606 3304161423  KALE PRAVIN
205  NASHIK  33000049550000606 3304161424  KHAPARE RAHUL
206  NASHIK  33000049550000606 3304161425  KADAM NILESH
207  NASHIK  33000049550000606 3304161426  WAGHCHOURE SHEKHAR
208  NASHIK  33000049550000606 3304161427  GORE CHANDRAKANT
209  NASHIK  33000049550000606 3304161429  SHINDE SAMDEEP
210  NASHIK  33000049550000606 3304161430  NAIR SARTN
211  NASHIK  33000049550000606 3304161431  PAWAR NAVANTH
212  NASHIK  33000049550000606 3304161432  LOKHANDE KUNAL
213  NASHIK  33000049550000606 3304161433  TAWARE PRDEEP
214  NASHIK  33000049550000606 3304161728  KOHARMUTHA